صفحه اصلی / بایگانی برچسب: کارنامه کنکور93 منطقه 2

بایگانی برچسب: کارنامه کنکور93 منطقه 2

نمونه کارنامه های رشته انسانی ( منطقه ۲ )

نمونه کارنامه های رشته انسانی

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۳ رتبه کشوری : ۱۶ حقوق -دانشگاه تهران-روزانه نام درس درصد چند از ۱۰ ادبیات فارسی ۸۲٫۷ ۸ عربی ۷۶ ۸ معارف ۸۹٫۴ ۹ زبان ۶۵٫۴ ۷ ریاضی ۵۵ ۶ اقتصاد ۱۰۰ ۱۰ ادبیات تخصصی ۸۵٫۶ ۹ عربی تخصصی ۹۳٫۴ ۹ تاریخ وجغرافیا …

ادامه مطلب

نمونه کارنامه های رشته ریاضی ( منطقه ۲ )

نمونه کارنامه های رشته ریاضی

رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۱ رتبه کشوری : ۸مهندسی برق -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه نام درس درصد چند از ۱۰ ادبیات فارسی ۸۵٫۴ ۹ عربی ۸۹٫۴ ۹ معارف ۷۳٫۴ ۷ زبان ۸۹٫۴ ۹ ریاضیات ۸۳٫۱ ۸ فیزیک ۸۲٫۳ ۸ شیمی ۷۵٫۳ ۸   رشته : ریاضی رتبه …

ادامه مطلب