صفحه اصلی / کارنامه های کنکور / کارنامه های رشته انسانی / نمونه کارنامه های رشته انسانی ( منطقه ۱ )

نمونه کارنامه های رشته انسانی ( منطقه ۱ )

نمونه کارنامه های رشته انسانی ( منطقه ۱ )Reviewed by مدیر on Jun 2Rating:
رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲ رتبه کشوری : ۲
روانشناسی -دانشگاه تهران-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۷۴٫۷۷
عربی۹۰٫۷۹
معارف۸۴۸
زبان۸۴۸
ریاضی۹۳٫۴۹
اقتصاد۸۴٫۵۸
ادبیات تخصصی۹۵٫۶۱۰
عربی تخصصی۹۳٫۴۹
تاریخ وجغرافیا۹۱٫۲۹
علوم اجتماعی۶۶٫۷۷
فلسفه ومنطق۵۶۶
روانشناسی۴۸٫۴۵

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۶۲
حقوق -دانشگاه تهران-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۷۳٫۴۷
عربی۶۶٫۷۷
معارف۷۷٫۴۸
زبان۶۲٫۷۶
ریاضی۴۸٫۴۵
اقتصاد۸۶٫۷۹
ادبیات تخصصی۷۱٫۲۷
عربی تخصصی۹۵۱۰
تاریخ وجغرافیا۵۴٫۵۵
علوم اجتماعی۶۶٫۷۷
فلسفه ومنطق۴۵٫۴۵
روانشناسی۷۱٫۷۷

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۰۱ رتبه کشوری : ۱۳۴
حقوق -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۶۴۶
عربی۸۴۸
معارف۷۸٫۷۸
زبان۸۵٫۴۹
ریاضی۵۸٫۴۶
اقتصاد۹۱٫۲۹
ادبیات تخصصی۶۴٫۵۶
عربی تخصصی۸۰۸
تاریخ وجغرافیا۳۶٫۷۴
علوم اجتماعی۷۳٫۴۷
فلسفه ومنطق۵۲۵
روانشناسی۸۶٫۷۹

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۹۷ رتبه کشوری : ۳۰۴
حقوق -دانشگاه الزهرا/س /-تهران-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۴۸۵
عربی۶۵٫۴۷
معارف۶۹٫۴۷
زبان۴۰۴
ریاضی۴۰۴
اقتصاد۱۰۰۱۰
ادبیات تخصصی۶۲٫۳۶
عربی تخصصی۵۸٫۴۶
تاریخ وجغرافیا۲۵٫۶۳
علوم اجتماعی۷۵۸
فلسفه ومنطق۴۴۴
روانشناسی۷۰۷

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۵۰۰ رتبه کشوری : ۹۶۲
علوم اجتماعی -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۴۶٫۷۵
عربی۸۶٫۷۹
معارف۸۲٫۷۸
زبان۵۲۵
ریاضی۴۸٫۴۵
اقتصاد۶۶٫۷۷
ادبیات تخصصی۵۱٫۲۵
عربی تخصصی۸۳٫۴۸
تاریخ وجغرافیا۱۸٫۹۲
علوم اجتماعی۴۱٫۷۴
فلسفه ومنطق۹٫۴۱
روانشناسی۴۳٫۴۴

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۰۰۰ رتبه کشوری : ۲۱۹۲
زبان وادبیات فارسی -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۴۰۴
عربی۴۲٫۷۴
معارف۵۸٫۷۶
زبان۶۲٫۷۶
ریاضی۳۱٫۷۳
اقتصاد۶۲٫۳۶
ادبیات تخصصی۴۶٫۷۵
عربی تخصصی۳۱٫۷۳
تاریخ وجغرافیا۸٫۹۱
علوم اجتماعی۳۳٫۴۳
فلسفه ومنطق۲۶٫۷۳
روانشناسی۲۳٫۴۲

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲۰۰۰ رتبه کشوری : ۵۰۸۷
علوم اجتماعی -دانشگاه اصفهان-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۳۸٫۷۴
عربی۱۴٫۷۱
معارف۴۶٫۷۵
زبان۱۷٫۴۲
ریاضی۱۰۱
اقتصاد۶۲٫۳۶
ادبیات تخصصی۲۷٫۸۳
عربی تخصصی۳۱٫۷۳
تاریخ وجغرافیا۲۷٫۸۳
علوم اجتماعی۵۶٫۷۶
فلسفه ومنطق۹٫۴۱
روانشناسی۲۸٫۴۳

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۴۹۹۶ رتبه کشوری : ۱۶۷۸۹
زبان وادبیات فارسی -دانشگاه بیرجند-روزانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۳۰٫۷۳
عربی۱۳٫۴۱
معارف۳۴٫۷۳
زبان۰۱
ریاضی۲۳٫۴۲
اقتصاد۲۰۲
ادبیات تخصصی۱۳٫۴۱
عربی تخصصی۱۵۲
تاریخ وجغرافیا۱۴٫۵۱
علوم اجتماعی۵۱
فلسفه ومنطق۱۳٫۴۱
روانشناسی۵۳٫۴۵

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۹۹۸۴ رتبه کشوری : ۴۱۱۸۹
زبان وادبیات عربی -دانشگاه یزد-شبانه
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۹٫۴۱
عربی۱۷٫۴۲
معارف۱۰٫۷۱
زبان۲٫۷۱
ریاضی-۱٫۶۱
اقتصاد۲۲٫۳۲
ادبیات تخصصی۶٫۷۱
عربی تخصصی۱۰۱
تاریخ وجغرافیا۶٫۷۱
علوم اجتماعی۳٫۴۱
فلسفه ومنطق۹٫۴۱
روانشناسی۶۳٫۴۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۳۳۹۳۸ رتبه کشوری : ۲۱۴۱۴۷
الهیات ومعارف اسلامی -تاریخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامی -دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزحسن اباد-پیام نور
نام درسدرصدچند از ۱۰
ادبیات فارسی۴۱
عربی-۱٫۳۱
معارف-۱٫۳۱
زبان۴۱
ریاضی-۱۳٫۳
اقتصاد۱۱٫۲۱
ادبیات تخصصی-۱۵٫۵
عربی تخصصی۱۳٫۴۱
تاریخ وجغرافیا۲٫۳۱
علوم اجتماعی-۲۶٫۶
فلسفه ومنطق-۱٫۳۱
روانشناسی۰۱

شیمی صد

درباره مدیر

این مطالب را نیز ببینید!

زمان ثبت نام و برگزاری کنکور های 95

زمان ثبت نام و برگزاری کنکور های ۹۵ اعلام شد + تغییرات مهم

زمان ثبت نام و برگزاری کنکور های ۹۵ اعلام شد + تغییرات مهمReviewed by on …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *