تبلیغات

سوالات قلم چی

دانلود سوالات ۵ آذر قلم چی تجربی

همراه با پاسخ نامه

شما میتوانید برای دانلود سوالات به ادامه مطلب وب سایت ونوس مراجعه کنید و در یک فایل هر دو فایل را دریافت نمایید

(بیشتر…)

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱ رتبه کشوری : ۸مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۸۵٫۴ ۹
عربي ۸۹٫۴ ۹
معارف ۷۳٫۴ ۷
زبان ۸۹٫۴ ۹
رياضيات ۸۳٫۱ ۸
فيزيك ۸۲٫۳ ۸
شيمي ۷۵٫۳ ۸

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۱۵۴
مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۶ ۴
عربي ۶۵٫۴ ۷
معارف ۶۵٫۴ ۷
زبان ۷۳٫۴ ۷
رياضيات ۷۷ ۸
فيزيك ۹۱٫۹ ۹
شيمي ۵۰٫۵ ۵

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱۰۰ رتبه کشوری : ۲۹۸
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۲ ۷
عربي ۹۰٫۷ ۹
معارف ۸۱٫۴ ۸
زبان ۶۵٫۴ ۷
رياضيات ۵۱٫۶ ۵
فيزيك ۶۸٫۲ ۷
شيمي ۴۸٫۶ ۵

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۲۰۰ رتبه کشوری : ۵۸۱
مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۲ ۷
عربي ۴۹٫۴ ۵
معارف ۶۹٫۴ ۷
زبان ۶۴ ۶
رياضيات ۶۱٫۹ ۶
فيزيك ۷۶٫۳ ۸
شيمي ۲۸٫۶ ۳

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰۰ رتبه کشوری : ۱۴۶۲
مهندسي برق -دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۴ ۴
عربي ۵۳٫۴ ۵
معارف ۶۴ ۶
زبان ۵۰٫۷ ۵
رياضيات ۴۶٫۱ ۵
فيزيك ۷۱٫۲ ۷
شيمي ۵۵٫۳ ۶

 

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱۰۰۱ رتبه کشوری : ۲۸۴۸
مهندسي برق -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۶٫۷ ۵
عربي ۵۴٫۷ ۵
معارف ۶۶٫۷ ۷
زبان ۴۴ ۴
رياضيات ۳۱ ۳
فيزيك ۴۸٫۹ ۵
شيمي ۵۲٫۴ ۵

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۲۰۰۰ رتبه کشوری : ۵۵۹۳
مهندسي معماري -دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران-روزانه-بومي استان اصفهان
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۵۷٫۴ ۶
عربي ۴۴ ۴
معارف ۶۵٫۴ ۷
زبان ۱۸٫۷ ۲
رياضيات ۲۳٫۱ ۲
فيزيك ۳۷٫۸ ۴
شيمي ۲۴٫۸ ۲

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰۰۶ رتبه کشوری : ۱۳۳۳۸
مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي مالك اشتر-روزانه-محل تحصيل اصفهان_ شاهين شهر
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۱٫۴ ۴
عربي ۳۰٫۷ ۳
معارف ۴۰ ۴
زبان ۴۵٫۴ ۵
رياضيات ۱۷ ۲
فيزيك ۳۴٫۱ ۳
شيمي ۱۹٫۱ ۲

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۸ رتبه کشوری : ۲۵۶۲۸
مهندسي نساجي -دانشگاه صنعتي اصفهان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۴٫۷ ۳
عربي ۱۶ ۲
معارف ۶۰ ۶
زبان ۲۶٫۷ ۳
رياضيات ۹٫۷ ۱
فيزيك ۱۵٫۶ ۲
شيمي ۱۸٫۱ ۲

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۲۰۰۱۲ رتبه کشوری : ۴۸۹۱۰
مهندسي مكانيك بيوسيستم /كشاورزي /-دانشگاه تبريز-روزانه-
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۱٫۴ ۴
عربي ۱۴٫۷ ۱
معارف ۱۷٫۴ ۲
زبان ۲۲٫۷ ۲
رياضيات ۷٫۹ ۱
فيزيك ۲٫۳ ۱
شيمي ۲٫۹ ۱

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰۰۰۶ رتبه کشوری : ۱۱۷۰۲۷
مهندسي صنايع -دانشگاه پيام نوراستان همدان -مركزهمدان-پيام نور
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۰ ۱
عربي ۱۰٫۷ ۱
معارف ۱۳٫۴ ۱
زبان ۹٫۴ ۱
رياضيات -۲٫۴ ۱
فيزيك ۶٫۷ ۱
شيمي ۲٫۹ ۱

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۸۲۹۲۴ رتبه کشوری : ۱۹۰۷۷۴
مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پويندگان دانش -چالوس-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۰ ۱
عربي ۰ ۱
معارف ۱٫۴ ۱
زبان -۲٫۶ ۱
رياضيات -۱٫۸ ۱
فيزيك -۴٫۴ ۱
شيمي -۷٫۶

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های رشته ریاضی

تبلیغات

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱ رتبه کشوری : ۱مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۳٫۴ ۷
عربي ۹۴٫۷ ۹
معارف ۸۴ ۸
زبان ۱۰۰ ۱۰
رياضيات ۸۵٫۵ ۹
فيزيك ۹۷٫۱ ۱۰
شيمي ۸۶٫۷ ۹

 

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۷۷
مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۸۰ ۸
عربي ۷۸٫۷ ۸
معارف ۶۴ ۶
زبان ۷۲ ۷
رياضيات ۶۵٫۵ ۷
فيزيك ۸۶٫۷ ۹
شيمي ۶۲ ۶

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱۰۰ رتبه کشوری : ۱۶۴
مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۸۰ ۸
عربي ۸۴ ۸
معارف ۶۸ ۷
زبان ۷۶ ۸
رياضيات ۵۴٫۶ ۵
فيزيك ۷۷٫۸ ۸
شيمي ۵۴٫۳ ۵

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۲۰۱ رتبه کشوری : ۳۳۹مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۸ ۷
عربي ۶۵٫۴ ۷
معارف ۹۰٫۷ ۹
زبان ۸۱٫۴ ۸
رياضيات ۶۱٫۹ ۶
فيزيك ۸۳ ۸
شيمي ۲۶٫۷ ۳

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۳۰۰ رتبه کشوری : ۴۹۸مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۶٫۷ ۵
عربي ۶۴ ۶
معارف ۷۳٫۴ ۷
زبان ۷۸٫۷ ۸
رياضيات ۶۰٫۷ ۶
فيزيك ۸۱٫۵ ۸
شيمي ۳۹٫۱ ۴

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰۰ رتبه کشوری : ۸۴۶مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۵٫۴ ۷
عربي ۵۴٫۷ ۵
معارف ۶۵٫۴ ۷
زبان ۸۵٫۴ ۹
رياضيات ۴۵٫۵ ۵
فيزيك ۶۳٫۸ ۶
شيمي ۴۱ ۴

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱۰۰۱ رتبه کشوری : ۱۷۳۱مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۹٫۴ ۵
عربي ۴۹٫۴ ۵
معارف ۸۰ ۸
زبان ۷۰٫۷ ۷
رياضيات ۵۲٫۲ ۵
فيزيك ۵۱٫۲ ۵
شيمي ۳۵٫۳ ۴

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۲۰۰۲ رتبه کشوری : ۳۵۹۴
مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۵۲ ۵
عربي ۴۶٫۷ ۵
معارف ۶۱٫۴ ۶
زبان ۶۹٫۴ ۷
رياضيات ۲۷٫۳ ۳
فيزيك ۴۱٫۵ ۴
شيمي ۴۵٫۸ ۵

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰۰۱ رتبه کشوری : ۹۶۳۳
مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۴٫۷ ۳
عربي ۶۸ ۷
معارف ۵۲ ۵
زبان ۱۷٫۴ ۲
رياضيات ۱۸٫۸ ۲
فيزيك ۴۳ ۴
شيمي ۲۷٫۷ ۳

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۴ رتبه کشوری : ۲۰۹۹۸
ماروكاربردها-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۴ ۴
عربي ۲۸ ۳
معارف ۴۴ ۴
زبان ۳۶ ۴
رياضيات ۷٫۹ ۱
فيزيك ۴۱٫۵ ۴
شيمي ۲۸٫۶ ۳

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۲۰۰۰۰ رتبه کشوری : ۴۸۶۴۶
مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۲۸ ۳
عربي ۳۲ ۳
معارف ۲۸ ۳
زبان ۱٫۴ ۱
رياضيات ۴٫۹ ۱
فيزيك ۱۳٫۴ ۱
شيمي ۱۰٫۵ ۱

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰۰۰۷ رتبه کشوری : ۱۵۱۹۳۵
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴ ۱
عربي ۶٫۷ ۱
معارف ۴ ۱
زبان ۴ ۱
رياضيات -۰٫۶ ۱
فيزيك -۰٫۷ ۱
شيمي ۲٫۹ ۱

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های رشته ریاضی

رشته ریاضی : جهت دانلود یا مشاهده نمونه کارنامه های رشته ریاضی
که شامل ۱۶ کارنامه انتخاب شده
از رتبه های ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ در منطقه ۳ است اینجا کلیک کنید

 

7426_925دانلود نمونه کارنامه های رشته ریاضی

48-tajrobi11

 

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های کنکور

تبلیغاتتبلیغات