تبلیغات

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱ رتبه کشوری : ۱مهندسي برق -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۷۳٫۴ ۷
عربي ۹۴٫۷ ۹
معارف ۸۴ ۸
زبان ۱۰۰ ۱۰
رياضيات ۸۵٫۵ ۹
فيزيك ۹۷٫۱ ۱۰
شيمي ۸۶٫۷ ۹

 

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰ رتبه کشوری : ۷۷
مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۸۰ ۸
عربي ۷۸٫۷ ۸
معارف ۶۴ ۶
زبان ۷۲ ۷
رياضيات ۶۵٫۵ ۷
فيزيك ۸۶٫۷ ۹
شيمي ۶۲ ۶

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱۰۰ رتبه کشوری : ۱۶۴
مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۸۰ ۸
عربي ۸۴ ۸
معارف ۶۸ ۷
زبان ۷۶ ۸
رياضيات ۵۴٫۶ ۵
فيزيك ۷۷٫۸ ۸
شيمي ۵۴٫۳ ۵

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۲۰۱ رتبه کشوری : ۳۳۹مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۸ ۷
عربي ۶۵٫۴ ۷
معارف ۹۰٫۷ ۹
زبان ۸۱٫۴ ۸
رياضيات ۶۱٫۹ ۶
فيزيك ۸۳ ۸
شيمي ۲۶٫۷ ۳

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۳۰۰ رتبه کشوری : ۴۹۸مهندسي مكانيك -دانشگاه تهران-روزانه

نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۶٫۷ ۵
عربي ۶۴ ۶
معارف ۷۳٫۴ ۷
زبان ۷۸٫۷ ۸
رياضيات ۶۰٫۷ ۶
فيزيك ۸۱٫۵ ۸
شيمي ۳۹٫۱ ۴

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰۰ رتبه کشوری : ۸۴۶مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه

نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۶۵٫۴ ۷
عربي ۵۴٫۷ ۵
معارف ۶۵٫۴ ۷
زبان ۸۵٫۴ ۹
رياضيات ۴۵٫۵ ۵
فيزيك ۶۳٫۸ ۶
شيمي ۴۱ ۴

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱۰۰۱ رتبه کشوری : ۱۷۳۱مهندسي برق -دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران-روزانه

نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۹٫۴ ۵
عربي ۴۹٫۴ ۵
معارف ۸۰ ۸
زبان ۷۰٫۷ ۷
رياضيات ۵۲٫۲ ۵
فيزيك ۵۱٫۲ ۵
شيمي ۳۵٫۳ ۴

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۲۰۰۲ رتبه کشوری : ۳۵۹۴
مهندسي برق -دانشگاه فردوسي مشهد-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۵۲ ۵
عربي ۴۶٫۷ ۵
معارف ۶۱٫۴ ۶
زبان ۶۹٫۴ ۷
رياضيات ۲۷٫۳ ۳
فيزيك ۴۱٫۵ ۴
شيمي ۴۵٫۸ ۵

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰۰۱ رتبه کشوری : ۹۶۳۳
مهندسي برق -دانشگاه كاشان-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۳۴٫۷ ۳
عربي ۶۸ ۷
معارف ۵۲ ۵
زبان ۱۷٫۴ ۲
رياضيات ۱۸٫۸ ۲
فيزيك ۴۳ ۴
شيمي ۲۷٫۷ ۳

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۱۰۰۰۴ رتبه کشوری : ۲۰۹۹۸
ماروكاربردها-دانشگاه علامه طباطبايي -تهران-شبانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴۴ ۴
عربي ۲۸ ۳
معارف ۴۴ ۴
زبان ۳۶ ۴
رياضيات ۷٫۹ ۱
فيزيك ۴۱٫۵ ۴
شيمي ۲۸٫۶ ۳

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۲۰۰۰۰ رتبه کشوری : ۴۸۶۴۶
مهندسي معدن -دانشگاه شاهرود-روزانه
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۲۸ ۳
عربي ۳۲ ۳
معارف ۲۸ ۳
زبان ۱٫۴ ۱
رياضيات ۴٫۹ ۱
فيزيك ۱۳٫۴ ۱
شيمي ۱۰٫۵ ۱

 

رشته : رياضي رتبه در منطقه : ۵۰۰۰۷ رتبه کشوری : ۱۵۱۹۳۵
مهندسي كامپيوتر-دانشگاه علوم وفنون مازندران -بابل /غيرانتفاعي /-غيرانتفاعي
نام درس درصد چند از ۱۰
ادبيات فارسي ۴ ۱
عربي ۶٫۷ ۱
معارف ۴ ۱
زبان ۴ ۱
رياضيات -۰٫۶ ۱
فيزيك -۰٫۷ ۱
شيمي ۲٫۹ ۱

 

موسسه آموزشی ونوس – کنکور – خرید دی وی دی های ونوس – خرید پکیج های ونوس – برنامه ریزی برا کنکور ۹۵ – لیست قیمت محصولات ونوس –  موسسه ونوس – نمونه کارنامه های رشته ریاضی

تبلیغاتتبلیغات