تبلیغات

چگونه درس انگلیسی را برای بخوانیم؟

درس زبان انگلیسی درسی است که اکثر دانش‌آموزان در آن خوب هستند ولی تعداد کمی هستند که واقعاً بر این درس تسلط دارند.

مانند هر درس دیگر، زبان انگلیسی هم به تمرین و روش مطالعه‌ی خاص خود نیاز دارد. درس زبان انگلیسی دو قسمت دارد که برای کنکور مهم است؛ ۱- قواعد، ۲- واژگان. (بیشتر…)

تبلیغاتتبلیغات